Zdravýživka pre všetkých

Vážení riaditelia školských zariadení, rodičia a milé deti !

Dovoľujeme si vás pozvať a aktívne sa zapojiť do projektu „Zdravýživka pre všetkých“, pod taktovkou spoločnosti Z&V s.r.o., H&B s.r.o., ktorý sa realizuje pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie so sídlom v Slovenskej republike (WHO), v rámci Svetového dňa zdravia.  Projekt podporia aj tohtoročná  víťazka Miss Universe Denisa Vyšňovská a historicky prvá Miss Cambridge Weight Plan Aneta Polgáriová.

Cieľom  projektu  je zvýšiť záujem detí a rodičov o slovenské ovocné výrobky a zlepšiť ich povedomie k zdravému životnému štýlu prostredníctvom Zdravýživky,

Zdravýživka je jedinečná a prvá slovenská bábková postavička, ktorá prostredníctvom interaktívnych hier učí deti predškolského a školského veku k správnym stravovacím zvyklostiam už od roku 2013. Do dnešného dňa edukovala viac ako 38 školských zariadení  s viac ako 1125  deťmi v Slovenskej republike.

Tešíme sa na Vašu účasť!

  • 9.4. 2015 vo Výstavisku EXPO Trenčín a
  • 10.5. 2015  ZOO  Bratislava.

Pre deti sú pripravené interaktívne hry so Zdravýživkou prostredníctvom predstavenia v trvaní max. 1 hodinu prostredníctvom vyškolených študentov s pedagogickým zameraním na zabezpečenie interaktívnych hier so Zdravýživkou spoločnosťou Z&V s.r.o.

Taktiež sme nezabudli aj na dospelých. Pre rodičov/dospelých je príležitosť zmerať si antropometrické parametre a dozvedieť sa o zásadách správnej výživy prostredníctvom výživových špecialistov spoločnosti H&B s.r.o. Účastníci projektu získajú okrem darčekov aj možnosť ochutnať ovocné výrobky, jabĺčka a džúsy slovenského prvovýrobcu Fructop, spol. s.r.o, ktorý v súčasnej dobe obhospodaruje cca 225 ha ovocných sadov v odrodovej skladbe jablone a slivky. Zaoberá sa tiež výrobou prírodných 100 %-tných jablkových štiav s rôznymi príchuťami, ktoré boli ocenené Značkou kvality SK. Ako jeden z popredných podnikov na Slovensku v ovocinárskej výrobe podporuje svojimi výrobkami zdravú výživu. Výstupy projektu budú prezentované prostredníctvom tlačovej besedy s médiami za účasti všetkých partnerov projektu pri príležitosti Svetového dňa potravín (výživy) 16.10.2015.

Veríme, že vás projekt zaujal a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Návrat hore