Zdravýživka zavítala medzi predškolákov do MŠ Bancíkovej 2, v Bratislave

Veľmi pekne ďakujeme  tete Peťke, ktorá vo štvrtok 7. septembra navštívila 4 triedy  predškolákov s interaktívnym divadielkom „ Poď sa hrať so Zdravýživkou“. Zdravýživka – prvá mega bábková postavička na Slovensku / deti ešte nevideli/ hravou formou – učila, precvičovala, rozširovala poznatky našich detí, ale aj nás dospelých o správnych stravovacích návykoch. Predškoláci prostredníctvom interaktívnych hier – tematických, manipulačných, konštruktívnych a slovných spoznali rôzne potraviny a precvičili  si aj matematické, grafomotorické a ďalšie  s dôrazom na stravovacie návyky.

Každé dieťa potešila aj omaľovánka – zdravýživky. Taktiež pani riaditeľka Janka zakúpila do tried knižky Zdravýživkine dobrodružstvá.

Ďakujeme Vám, za úžasné interaktívne divadielko, za Zdravýživkin certifikát a tešíme sa ďalšiu spoluprácu a stretnutie s Vami.

Deti a kolektív MŠ Bancíkovej 2, Bratislava

Návrat hore