Jedalne 21. storočia

Je nám cťou spolupracovať s https://www.jedalne.sk/konferencia, kde je Zdravýživka súčasťou projektu Jedalne 21. storočia. Uvidíme sa v Tatrách aj v Trenčianskych Tepliciach.

Ako bolo na konferencii Jedáleň 21. storočia?

Edukačne. Stretli sme sa s riaditeľmi a zriaďovateľmi školských zariadení. Bolo nám cťou sa porozprávať s nimi  a nájsť spoločné návrhy riešenia ako zlepšiť momentálnu situáciu  stravovania nielen u deti ale aj u ich rodičov.  Spojili sme príjemné s užitočným. Tešíme sa na spoluprácu.

Návrat hore