Čo ste nevedeli o Zdravýživke

PhDr., Mgr. Petra Vadovičová, PhD.

Jej práca je jej hobby. Momentálne sa venuje ako pedagóg, vedecký pracovník a nutricionista medzinárodnému projektu zameranému na personalizované probiotiká na mieru.

Popri vedeckej výžive, ktorú vyštudovala na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov na Katedre Výživy ľudí, taktiež prednášala na Ústave epidemiológie na Lekárskej fakulte UK. Počas štúdia v odbore ošetrovateľstva (LF UK), verejného zdravotníctva so zameraním na zdravotný manažment na Slovenskej zdravotníckej univerzite v BA, neskôr aj na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

V Bratislave svoje teoretické vedomosti uplatnila na Úrade verejného zdravotníctva SR, kde bola spoluorganizátorom projektov na podporu zdravého životného štýlu, ktoré sa riešili na slovenskej i európskej úrovni pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku ako napr. koordinátorka na národnej úrovni – projektu WHO/EC Project on Monitoring progress on improving nutrition and physical activity and preventing obesity in the EU, či ako koordinátorka Kampane 2013 – „Odstráň obezitu!“ v rámci Národného programu prevencie obezity.

Neskôr bola nominovaná za MZ SR v riešení programu „Schéma školského ovocia“. V minulosti bola aktívnou členkou HLG (High – Level -Group ) on nutrition and physical activity v Bruseli i členka pracovnej skupiny projektu HBSC – Health Behaviour in School Aged Children. Neskôr ako riaditeľka Odboru verejného zdravia na MZ SR absolvovala školenia k problematike verejného zdravia (Malta, Litva, Lotyšsko, Dánsko) a chronických neinfekčných ochorení (Portugalsko) aj Diplomatickú akadémiu na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika na Právnickej fakulte UK Bratislava. Taktiež počas práce na MZ SR sa aktívne podieľala v spolupráci s inými rezortmi na tvorbe Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025.

Petra Vadovičová a bábka Zdravýživka

Taktiež si nenechala ujsť prácu v oblasti pracovnej zdravotnej služby, či poisťovníctva v zdravotnej poisťovni, kde pracovala ako špecialista vývoja produktov a programov zdravia. Posledné 4 roky sa aktívne venuje úprave hmotnosti a edukácii detí a dospelých vo svojich poradniach v Nových Zámkoch a v Bratislave.

Od roku 2013 ako autorka prvej bábkovej postavičky Zdravýživky, ktorá učí deti i rodičov správnym stravovacím návykom prostredníctvom interaktívneho divadielka (prednášky), navštívila viac ako 883 školských zariadení na Slovensku. Počas roka 2017 spolupracovala so Slovenskou komorou zubných lekárov v rámci Dentálnych dní.

Rada sa angažuje v ďalších vzdelávacích projektoch i metodikách v rámci školských zariadení. Zároveň sa neustále aktívne vzdeláva na domácich i na zahraničných konferenciách. Taktiež sa snaží vďaka odbornosti, skúsenosti a otvorenej spolupráci pomáhať ľuďom i firmám na Slovensku k zmene stravovacích zvyklostí prostredníctvom Dní zdravia. Prednášky sú dynamické a interaktívne tak pre deti ako aj pre dospelých.

Jej filozofiou je, že každý z nás je jedinečný a preto vie pripraviť programy na mieru. Snaží sa robiť veci zodpovedne, tak aby boli ľudia spokojní a odniesli si čo najviac odporúčaní k zlepšeniu svojho zdravotného stavu. Je inovatívna, každý rok je pre ňu výzvou a rada pripravuje nové projekty, ktoré môžu pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Referencie:

Návrat hore