Deti ako naša vizitka!

Zdravýživka si uvedomuje, že veľa stravovacích návykov získavame v detstve. Aj preto chce svojim interaktívnym divadielkom osloviť práve detskú populáciu. Samozrejme, všetky deti sú jedinečné a potrebujú individuálny prístup. Z toho dôvodu sme vyvinuli programy určené pre detskú populáciu.

Podľa WHO je práve obezita tá najčastejšia nutričná porucha, ktorá vo vyspelých krajinách postihuje už každé piate až desiate dieťa. V celosvetovom meradle za posledných 20 rokov stúpol výskyt obezity o 50 %, detská obezita sa pohybuje od 5 % do 30 %. Je dokázané, že u 70 % až 80 % obéznych detí pretrváva obezita aj v dospelosti a 30 % dospelých uvádza, že boli obéznymi už v detstve.

Preto okrem programov odporúčame:

Pre deti:

  • zaradiť raňajky medzi prvé jedlá dňa,
  • zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny v priebehu dňa na 5 kusov,
  • zvýšiť konzumáciu strukovín,
  • uprednostniť pitnú vodu pred minerálnymi vodami,
  • znížiť príjem sladkostí

Pre rodičov:

  • sledovať trendy a tipy o zdravej výžive,
  • zaujímať sa, čo ich dieťa jedlo počas dňa,
  • zapájať sa do programov, ktoré pomôžu odhaliť nesprávne stravovacie návyky dieťaťa a tým zabrániť vzniku civilizačných ochorení ich detí
Návrat hore