…potrebujeme do rodín, do škôl…

autorka  knihy  PhDr. Mgr. Petra VADOVIČOVÁ, PhD., aj vie prečo…?!  – ďakujem známemu spisovateľovi a kapacite v odbore psychológie za recenziu  na knihu Zdravýživkine dobrodružstvá ak ste zvedaví  čítajte ďalej… Vždy ma oslovovali takí ľudia a ich kroky, činy, diela, knihyalebo aj akákoľvek aktivita, ktorá smerovala k pomoci,k pozitívnemu smerovanou spoločnosti, k zdraviu, ku kráse,k dobrote, ochote… […]

…potrebujeme do rodín, do škôl… Read More »