Zdravýživka na cestách 2013 – 2014

Cieľom projektu „ Zdravýživka na cestách“ s Fructopom je zvýšiť produktivitu a záujem o slovenské ovocné výrobky, zvýšiť povedomie detí a ich rodičov v Slovenskej republike o správnych stravovacích zvyklostiach. Do projektu sa mohli zapojiť odberatelia (predškolské a školské zariadenia) s právnou subjektivitou so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sú priamym odberateľom ovocných produktov Fructop, spol, s.r.o. v rámci projektu EÚ „Školské ovocie“. Projekt podporí konkurencieschopnosť dodávateľa ovocných výrobkov a to prostredníctvom interaktívnych hier pre odberateľov výrobkov. To všetko za účelom zvýšenia povedomia detí a ich rodičov o správnych stravovacích zvyklostiach. Zároveň podporí a poskytne námet na ďalšie projekty.

Zdravýživka ďakuje všetkým deťom za príjemné interaktívne stretnutia venované správnym stravovacím zvyklostiam počas školského roka 2013 a 2014 a praje slnečné letné prázdniny v plnom zdraví 🙂

Trenčín – ZŠ Dlhé hony

Tentokrát Zdravýživka navštívila deti v Trenčíne. Deti boli nielen tvorivé, ale aj nápadité a vymýšľali reklamné slogany pre Zdravýživkin supermarket.

Dvorec

Tentokrát Zdravýživka navštívila Základnú školu s materskou školou v dedinke Dvorec v okolí Bánoviec nad Bebravou, v ktorej strávila celé dopoludnie. Najprv navštívila deti z materskej školy a neskôr pozdravila deti zo základnej školy.

Základná škola – Dvorec 3. – 4. ročník

Deti zo základnej školy vo Dvorci si so Zdravýživkou zopakovali potraviny zo spotrebného koša a zistili, že ovocie a zelenina to je správna vec.

Základná škola – Dvorec 1. – 2. ročník

V základnej škole vo Dvorci sa deti dozvedeli o správnych stravovacích zvyklostiach. Zároveň si deti svoje stravovacie zvyklosti nakreslili a vymaľovali na Zdravýživkine šaty. Na záver si Zdravýživka zaspievala s deťmi básničku o jabĺčku.

Materská škola – Dvorec

V materskej škole vo Dvorci Zdravýživku privítala vôňa pripravovaného obeda. Deti sa do Zdravýživkinho programu aktívne zapájali a naučili sa pekne stolovať, precvičili si farby a vykúzlili si farebné špagety na tanieri.

Brezany – Materská škola

Zdravýživka svoju cestu za deťmi začala v marci v Materskej škole v Brezanoch. Materská škola v Brezanoch nám pripomínala perníkovú chalúpku a naozaj mala svoje čaro. Od pani riaditeľky sme sa dozvedeli, že samotná budova škôlky má vyše 100 rokov. Bolo nám so Zdravýživkou  cťou navštíviť deti z tejto škôlky. Deti si so Zdravýživkou zažili kopec zábavy, naučili sa prestierať stôl, zoznámili sa s potravinami. Tiež si zopakovali farby na potravinách a učili sa viazať šnúrky prostredníctvom špagetovej šnúrky na tanieri. Na záver si nakúpili v Zdravýživkynom supermarkete a dostali omaľovánku Zdravýživky a brožúrku s hádankami a úlohami od partnera projektu Fructop, spol. s.r.o.

Svinná – ZŠ s MŠ Svinná

Na konci februára Zdravýživka svoj sad Správnej výživy s čarovným košíčkom plným jabĺčok z Ostratíc priniesla aj do Materskej školy vo Svinnej. Aj týmto deťom Zdravýživka prezradila tajomstvá o abecedných potravinách zo Zdravýživkinho supermarketu. Zábava a smiech nechýbali pri hrách s prestieraním a „varením“ a taktiež s potravinami a farebnými špagetami v tanieri a na Zdravýživkinom koberci plnom dobrôt. Na záver si deti vyskúšali nakupovanie v Zdravýživkinom supermarkete, odtrhli si jabĺčka zo sadu Správnej výživy a za odmenu dostali omaľovánku so Zdravýživkou a chutné jabĺčka z Ostratíc. Zdravýživku deti potešili krásnou pesničkou o červenom jabĺčku.

Chmelinec – MŠ

Zdravýživka so svojím potravinovým sadom prišla aj do Materskej školy v Chmelinci. Deti sa veľmi tešili a veľmi radi spolupracovali. Dozvedeli sa prostredníctvom hádaniek koľko krát denne by mali jesť a zistili akou hravou formou sa dá dozvedieť čo-to o potravinách. V rámci interaktívnych hier so Zdravýživkou si deti zopakovali farby, počítanie, ľavú a pravú stranu a dokonca sa niektorý naučili aj zaväzovať šnúrky. Ďakujeme za príjemný deň strávený u vás!

Lysá pod Makytou – ZŠ

Zdravýživka navštívila okrem predškolákov aj školákov zo Základnej školy v Lysej pod Makytou. V rámci programu si deti vytvorili vlastnú Zdravýživku prostredníctvom papiera, farbičiek a množstva informácii, ktoré sa dozvedeli o potravinách. Keďže bol veľmi slnečný deň, deti nezabúdali ani na pitný režim. S deťmi sme zistili, že tak ako kvety potrebujú vodu, tak aj človek potrebuje neustále dopĺňať tekutiny. Veríme, že ich vlastnoručne vytvorená Zdravýživka im bude v kvetináči pripomínať, že nielen kvety, ale aj ľudia potrebujú vodu a Zdravýživkine šaty im budú  pripomínať ako sa majú správne a ako často stravovať.

Lysá pod Makytou – MŠ

Tentokrát Zdravýživka zavítala pred prázdninami k deťom z Materskej škôlky v Lysej pod Makytou. Deti s očakávaním sledovali ako sa pripravujú kulisy pred začiatkom programu. Zdravýživka spolu s Peťkou počas programu predstavili deťom abecedné potraviny zo Zdravýživkinho supermarketu. Malí predškoláci si vyskúšali a naučili sa stolovať a zopakovali si, kam na stôl patrí vidlička, zároveň si vykúzlili šnurovacie špagety na tanieri.

Okrem toho sme si s deťmi zabásnili – vypočuli sme si od nich nádhernú básničku o polievočke, za ktorú veľmi pekne ďakujeme.

Lednica – ZŠ

V strede týždňa zavítala Zdravýživka aj do Základnej školy v Lednici. S deťmi sme si zopakovali prostredníctvom interaktívnych hier so Zdravýživkou pyramídu zdravej výživy a význam potravín pre človeka. Nezabudli sme ani na dôležitosť pitného režimu a pohybovej aktivity. Na záver stretnutia si deti sami vytvorili vlastné Zdravýživky z papiera, ktoré by im mali pripomínať dôležitosť potravín a pitného režimu pre ich rast a vývin.  Na záver sme si zopakovali i viazanie šnúrok 🙂 Vďaka patrí všetkým deťom!

Chynorany – MŠ

V slnečný deň, v strede týždňa sme zavítali so Zdravýživkou do Materskej školy v Chynoranoch. Deti s očakávaním sledovali ako sa pripravujú kulisy pred začiatkom programu. Zdravýživka spolu s Peťkou  počas programu predstavili deťom abecedné potraviny zo Zdravýživkinho supermarketu. Malí predškoláci si vyskúšali a naučili sa stolovať a zopakovali si, kam na stôl patrí vidlička, zároveň si vykúzlili šnurovacie špagety na tanieri.

Nededza – MŠ

Zdravýživka navštívila i materskú školu v Nededzi. Zdravýživkin program zaujal aj deti predškolského veku. Prikladáme referenciu od pani riaditeľky Hruškovej: „Ďakujeme Vám veľmi pekne za interaktívne hry so Zdravýživkou. Bolo to náučné, výchovné perfektne zvládnuté. Pomôcky nás milo očarili a deti boli veľmi zaujaté a disciplinované. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

Dohňany – ZŠ

Deti privítali Zdravýživku aj v Dohňanoch. So Zdravýživkou si deti zopakovali prostredníctvom interaktívnych hier pyramídu zdravej výživy a význam potravín pre človeka. Nezabudli sme ani na dôležitosť pitného režimu a pohybovej aktivity. Na záver stretnutia si deti sami vytvorili vlastné Zdravýživky z papiera, ktoré boli naozaj kreatívne, čo svedčí aj o nástenke v triede. Povedali by ste, že ten páv na nástenke je z čajových vrecúšok? Deťom z Dohňan ďakujem za strávený čas aj za príjemné prostredie.

Púchov – MŠ

Zdravýživka navštívila aj Materskú škôlku Športovček v Púchove. S deťmi Zdravýživka zažila kopec zábavy. Prostredníctvom interaktívnych hier sa deti naučili význam potravín a ich použitie v kuchyni. Zároveň si zopakovali viazanie šnúrok prostredníctvom nezbednej špagety. Ďakujem za čas a priestor strávený u vás 🙂

Dubnica nad Váhom

Základná škola sv. Dominika Savia – Zdravýživka sa sem rada vracia 🙂

Dubnica nad Váhom – ZŠ sv. Dominika Savia, ul. Školská

Aj deti v Dubnici nad Váhom si vyskúšali byť dodávateľmi potravín do Zdravýživkinho supermarketu. Zdravýživka mala ťažkú úlohu rozhodnúť sa koho vybrať. Za odmenu si však deti pochutili na jabĺčkach z Ostratíc.

Dubnica nad Váhom – ZŠ sv. Dominika Savia, 4. ročník

Pre úspešný ohlas zo Zdravýživkinej návštevy vo februári v ZŠ sv. Dominika Sávia v Dubnici nad Váhom, Zdravýživka opäť zavítala medzi deti z tejto základnej školy. Tentokrát si Zdravýživka priniesla celý sad aj so svojím supermarketom. Na úvod Zdravýživka deti privítala malým predstavením a pokračovali interaktívne hry. Deti boli aktívne a veľmi nápadité.

Bánovce nad Bebravou – ZŠ ul. Partizánska

Tentokrát Zdravýživka zavítala do ZŠ v Bánovciach nad Bebravou. Deťom tiež ponúkla výzvu obsadiť miesta dodávateľov do jej supermarketu. Deti za odmenu získali omaľovánky a pochutili si na jabĺčkach z Ostratíc.

Bánovce nad Bebravou – MŠ J. A. Komenského 6. trieda

Deťom svoje  poznatky o výžive doplnila Zdravýživka prostredníctvom interaktívnych hier, v rámci ktorých sa naučili správnemu stolovaniu, zopakovali si farby i počítanie potravín. Keďže bol horúci slnečný deň s deťmi sme v závere programu natrénovali aj dodržiavanie pitného režimu prostredníctvom pohárikov s vodou.

Bánovce nad Bebravou – MŠ J. A. Komenského 5. trieda

Vedomosti o správnej výžive si deti  doplnili prostredníctvom interaktívnych hier so Zdravýživkou, v rámci ktorých sa naučili správnemu stolovaniu, zopakovali si farby i počítanie potravín. Na záver programu deti s pani učiteľkami prekvapili Zdravýživku nádhernými piesňami nielen o potravinách, ale aj z okolia Trenčína. Ďakujeme za príjemný zážitok 🙂

Bánovce nad Bebravou – MŠ J.C. Hronského

Zdravýživka prostredníctvom svojho čarovného košíka plného jabĺčok z Ostratíc deťom priniesla ovocný sad aj Zdravýživkin supermarket priamo do škôlky v Bánovciach nad Bebravou. Deťom Zdravýživka prezradila tajomstvá, ktoré skrýva sad Správnej výživy a Zdravýživkin supermarket. Deti so zaujatosťou zistili, že ovocie a zelenina je správna vec, tak si spolu s nimi Zdravýživka prestrela jej koberec. Deti si na ňom precvičili skoro všetko o potravinách – od výroby až po tanier s potravinou na stole. Nápaditosť a kreativitu deťom nechýbala. Na záver si deti vyskúšali nakupovanie v Zdravýživkinom supermarkete, odtrhli si jabĺčka zo sadu Správnej výživy a za odmenu dostali omaľovánky so Zdravýživkou a chutné jabĺčka z Ostratíc.

Ružomberok – ZŠ Bystrická cesta, škola s triedami pre intelektovo nadané deti

Zdravýživka má pripravených mnoho interaktívnych hier pre deti. Tentokrát si zvolila pre školu s triedami pre intelektovo nadané deti nemalú výzvu. Zdravýživka vo svojom sade Správnej výživy má svoj supermarket a hľadá pre neho dodávateľov. Deti výzvu s radosťou prijali a pustili sa do veľmi náročnej a tvorivej práce. Za nápaditosť im patrí veľká vďaka.

Banská Bystrica – Súkromná špeciálna MŠ, ul. Slnečná

Druhú zastávku si urobila Zdravýživka v súkromnej špeciálnej materskej škole. Zdravýživka prostredníctvom svojho čarovného košíka plného jabĺčok z Ostratíc deťom priniesla ovocný sad aj Zdravýživkin supermarket priamo do škôlky. Deťom Zdravýživka prezradila tajomstvá o abecedných potravinách zo Zdravýživkinho supermarketu. Deti so zaujatosťou zistili, že ovocie a zelenina je správna vec, tak si spolu s nimi Zdravýživka prestrela jej koberec. Deti si na ňom precvičili skoro všetko o potravinách.  Nápaditosť a kreativita deťom nechýbala. Na záver si deti vyskúšali nakupovanie v Zdravýživkinom supermarkete, odtrhli si jabĺčka zo sadu Správnej výživy a za odmenu dostali omaľovánky so Zdravýživkou a chutné jabĺčka z Ostratíc.

Prievidza – ZŠ ul. Mariánska

Zdravýživka svoju cestu s Fructopom začala v Prievidzi v ZŠ na Mariánskej ulici u najmenších prvákov, ktorým hravou formou predstavila abecedné potraviny prostredníctvom Zdravýživkiných šiat. Interaktívnou hrou o stravovacích zvyklostiach si deti vytvorili Zdravýživkine šaty, ktoré si odniesli domov spolu s omaľovánkou. Na záver si Zdravýživka s deťmi zopakovala viazanie „farebných špagiet na tanieri“. Za nápaditosť a kreativitu si deti pochutili na jabĺčkach z Ostratíc.

Návrat hore