Martin - Súkromná ZŠ pre deti s vývinovými poruchami učenia na ulici Furdeka

Zdravýživka sa zdržala v Martine - Záturčí dlhšie. Navštívila aj Súkromnú základnú školu pre deti s vývinovými poruchami učenia na ulici Furdeka. Deti Zdravýživku privítali v školskej jedálni. Pre veľký počet detí v školskej jedálni, Zdravýživka deťom prostredníctvom krátkeho divadielka vysvetlila zásady správneho životného štýlu. Deti si v rámci aktivít vytvorili vlastné Zdravýživky. Nielen deti si zaslúžia veľké poďakovanie, ale aj pani učiteľky, ktoré pomáhali deťom pri ich tvorbe.