Základná škola – Dvorec 1.-2. ročník

V základnej škole vo Dvorci sa deti dozvedeli o správnych stravovacích zvyklostiach. Zároveň si deti svoje stravovacie zvyklosti nakreslili a vymaľovali na Zdravýživkine šaty. Na záver si Zdravýživka zaspievala s deťmi básničku o jabĺčku.