Chynorany - MŠ

V slnečný deň, v strede týždňa sme zavítali so Zdravýživkou do Materskej školy v Chynoranoch. Deti s očakávaním sledovali ako sa pripravujú kulisy pred začiatkom programu. Zdravýživka spolu s Peťkou  počas programu predstavili deťom abecedné potraviny zo Zdravýživkinho supermarketu. Malí predškoláci si vyskúšali a naučili sa stolovať a zopakovali kde na stole patrí vydlička ..., zároveň si vykúzlili  šnúrovacie špagety na tanieri.