Realizácia projektu

Projekt sa realizuje prostredníctvom bábkovej postavičky Zdravýživky“, ktorá učí deti pomocou  interaktívnych hier k správnym stravovacím zvyklostiam. Projekt prebieha na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom interaktívnych hier s bábkovou postavičkou „Zdravýživkou“.

 

Termíny realizácie interaktívnych hier sa určia medzi organizátorom interaktívnych hier a odberateľmi ovocných výrobkov. Interaktívnými hrami so „Zdravýživkou“ sa zvyšuje povedomie nielen detí ale aj ich rodičov o správnych stravovacích zvyklostiach. Zároveň sa osvetou podporuje a poskytuje námet na realizáciu na projektu (napr. „Školské ovocie“)