Hodnotenie projektu

Prebieha prostredníctvom referencií školských zariadení so stretnutí so Zdravýživkou a prostredníctvom dotazníka od rodičov.