Program od 3 do 6 rokov „Poď sa hrať so Zdravýživkou“

Program od 3 do 6 rokov „Poď sa hrať so Zdravýživkou“ pre deti v školských zariadeniach, v materských centrách či v kluboch. Program pozostáva z interaktívneho divadielka predstavené hravou formou. Deti sa vďaka divadielku naučia spoznávať rôzne potraviny a precvičia si matematické, grafomotorické či ďalšie schopnosti, ktoré by mal ovládať každý správny predškolák.