Deti ako naša vizitka!

 

Zdravýživka si uvedomuje, že veľa stravovacích návykov získavame v detstve i preto svojim interaktívnym divadielkom chce osloviť práve detskú populáciu. Samozrejme deti sú jedinečné a potrebujú individuálny prístup.

Z toho dôvodu sme vyvinuli programy určené pre detskú populáciu.

 

Podľa WHO je práve obezita tá najčastejšia nutričná porucha, ktorá vo vyspelých krajinách postihuje už každé 5. až 10. dieťa. V celosvetovom meradle za posledných 20 rokov stúpol výskyt obezity o 50 %, detská obezita sa pohybuje od 5 do 30 %. Je dokázané, že u 70 % až 80 % obéznych detí pretrváva obezita aj v dospelosti a 30 % dospelých uvádza, že boli obéznymi už v detstve .

Preto okrem programov odporúčame:

pre deti

zaradiť raňajky medzi prvé jedlá počas dňa, zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny v priebehu dňa na 5 kusov, zvýšiť konzumáciu strukovín, uprednostniť pitnú vodu pred minerálnymi vodami, znížiť príjem sladkostí,

pre rodičov

sledovať trendy a tipy o zdravej výžive, zaujímať sa, čo ich dieťa jedlo počas dňa, zapájať sa do programov, ktoré pomôžu odhaliť nesprávne stravovacie návyky dieťaťa a tým zabrániť vzniku civilizačných ochorení ich detí.